S
Sumpor

Preuzmite aplikaciju za kemiju da biste vidjeli više informacija o kemijskom elementu:

Atomski broj16
Skupina periodnog sustavaVIA
Perioda periodnog sustava3
Masa32.065
Latino imeSulphur
Elektronski omotač atoma[Ne]3s2 3p4
Oksidacijsko stanje-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6