Be
Berili

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử4
Nhóm tuần hoànIIA
Chu kỳ tuần hoàn2
Khối lượng9.012182
Tên LatinhBeryllium
Cấu hình electron1s2 2s2
Trạng thái ôxy hóa0, 1, 2