Y
Itrij

Preuzmite aplikaciju za kemiju da biste vidjeli više informacija o kemijskom elementu:

Atomski broj39
Skupina periodnog sustavaIIIB
Perioda periodnog sustava5
Masa88.90585
Latino imeYttrium
Elektronski omotač atoma[Kr]4d5s2
Oksidacijsko stanje0, 1, 2, 3