Y
Yttri

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử39
Nhóm tuần hoànIIIB
Chu kỳ tuần hoàn5
Khối lượng88.90585
Tên LatinhYttrium
Cấu hình electron[Kr]4d5s2
Trạng thái ôxy hóa0, 1, 2, 3