Sb
พลวง

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเคมีเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมี:

เลขอะตอม51
หมู่VA
คาบ5
มวล121.76
ชื่อละตินStibium
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Cd]5p3
สถานะออกซิเดชัน-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5