Mg
Magiê

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử12
Nhóm tuần hoànIIA
Chu kỳ tuần hoàn3
Khối lượng24.305
Tên LatinhMagnesium
Cấu hình electron[Ne]3s2
Trạng thái ôxy hóa0, 1, 2