Tb
Terbi

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử65
Nhóm tuần hoànIB
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng158.92535
Tên LatinhTerbium
Cấu hình electron[Xe]4f9 6s2
Trạng thái ôxy hóa0, 1, 2, 3, 4