Xe
Xenon

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử54
Nhóm tuần hoànVIIIA
Chu kỳ tuần hoàn5
Khối lượng131.293
Tên LatinhXenon
Cấu hình electron[Cd]5p6
Trạng thái ôxy hóa0, 1, 2, 4, 6, 8