B
Bo

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử5
Nhóm tuần hoànIIIA
Chu kỳ tuần hoàn2
Khối lượng10.811
Tên LatinhBorium
Cấu hình electron1s2 2s2 2p
Trạng thái ôxy hóa-5, -1, 0, 1, 2, 3