Cr
Crom

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử24
Nhóm tuần hoànVIB
Chu kỳ tuần hoàn4
Khối lượng51.9961
Tên LatinhChromium
Cấu hình electron[Ar]3d5 4s
Trạng thái ôxy hóa-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6