La
Lantan

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử57
Nhóm tuần hoànIIIB
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng138.90547
Tên LatinhLanthanum
Cấu hình electron[Xe]5d6s2
Trạng thái ôxy hóa0, 1, 2, 3