As
Asen

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử33
Nhóm tuần hoànVA
Chu kỳ tuần hoàn4
Khối lượng74.9216
Tên LatinhArsenicum
Cấu hình electron[Ar]3d10 4s2 4p3
Trạng thái ôxy hóa-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5