Ga
Gali

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử31
Nhóm tuần hoànIIIA
Chu kỳ tuần hoàn4
Khối lượng69.723
Tên LatinhGallium
Cấu hình electron[Ar]3d10 4s2 4p
Trạng thái ôxy hóa-5, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3