Lu
Luteti

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử71
Nhóm tuần hoànVIIA
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng174.9668
Tên LatinhLutetium
Cấu hình electron[Xe]4f14 5d6s2
Trạng thái ôxy hóa0, 1, 2, 3