O
Ôxy

Tải xuống ứng dụng hóa học để xem thêm thông tin về yếu tố hóa học:

Số nguyên tử8
Nhóm tuần hoànVIA
Chu kỳ tuần hoàn2
Khối lượng15.9994
Tên LatinhOxygenium
Cấu hình electron1s2 2s2 2p4
Trạng thái ôxy hóa-2, -1, 0, 1, 2