Se
Selen

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử34
Nhóm tuần hoànVIA
Chu kỳ tuần hoàn4
Khối lượng78.96
Tên LatinhSelenium
Cấu hình electron[Ar]3d10 4s2 4p4
Trạng thái ôxy hóa-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6