Ba
Barij

Preuzmite aplikaciju za kemiju da biste vidjeli više informacija o kemijskom elementu:

Atomski broj56
Skupina periodnog sustavaIIA
Perioda periodnog sustava6
Masa137.327
Latino imeBarium
Elektronski omotač atoma[Xe]6s2
Oksidacijsko stanje0, 1, 2