Ba
Barij

Preuzmite aplikaciju Kemija kako biste vidjeli više informacija o kemijskom elementu:

Atomski broj56
Skupina periodnog sustavaIIA
Perioda periodnog sustava6
Masa137.327
Latinski nazivBarium
Elektronski omotač atoma[Xe]6s2
Oksidacijsko stanje0, 1, 2