Ba
Bari

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử56
Nhóm tuần hoànIIA
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng137.327
Tên LatinhBarium
Cấu hình electron[Xe]6s2
Trạng thái ôxy hóa0, 1, 2