Ca
Kalcij

Preuzmite aplikaciju za kemiju da biste vidjeli više informacija o kemijskom elementu:

Atomski broj20
Skupina periodnog sustavaIIA
Perioda periodnog sustava4
Masa40.078
Latino imeCalcium
Elektronski omotač atoma[Ar]4s2
Oksidacijsko stanje0, 1, 2