Ca
Canxi

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử20
Nhóm tuần hoànIIA
Chu kỳ tuần hoàn4
Khối lượng40.078
Tên LatinhCalcium
Cấu hình electron[Ar]4s2
Trạng thái ôxy hóa0, 1, 2