Si
Silic

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử14
Nhóm tuần hoànIVA
Chu kỳ tuần hoàn3
Khối lượng28.0855
Tên LatinhSilicium
Cấu hình electron[Ne]3s2 3p2
Trạng thái ôxy hóa-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4