K
Kalij

Preuzmite aplikaciju za kemiju da biste vidjeli više informacija o kemijskom elementu:

Atomski broj19
Skupina periodnog sustavaIA
Perioda periodnog sustava4
Masa39.0983
Latino imeKalium
Elektronski omotač atoma[Ar]4s
Oksidacijsko stanje-1, 0, 1