K
Kali

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử19
Nhóm tuần hoànIA
Chu kỳ tuần hoàn4
Khối lượng39.0983
Tên LatinhKalium
Cấu hình electron[Ar]4s
Trạng thái ôxy hóa-1, 0, 1