Nb
Niobi

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử41
Nhóm tuần hoànVB
Chu kỳ tuần hoàn5
Khối lượng92.90638
Tên LatinhNiobium
Cấu hình electron[Kr]4d4 5s
Trạng thái ôxy hóa-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5