C
Cacbon

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử6
Nhóm tuần hoànIVA
Chu kỳ tuần hoàn2
Khối lượng12.0107
Tên LatinhCarbonium
Cấu hình electron1s2 2s2 2p2
Trạng thái ôxy hóa-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4