Fr
Franxi

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử87
Nhóm tuần hoànIA
Chu kỳ tuần hoàn7
Khối lượng223
Tên LatinhFrancium
Cấu hình electron[Rn]7s
Trạng thái ôxy hóa0, 1