Ce
Xeri

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử58
Nhóm tuần hoànIVB
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng140.116
Tên LatinhCerium
Cấu hình electron[Xe]4f5d6s2
Trạng thái ôxy hóa0, 1, 2, 3, 4