U
Urani

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử92
Nhóm tuần hoànVIB
Chu kỳ tuần hoàn7
Khối lượng238.02892
Tên LatinhUranium
Cấu hình electron[Rn]5f3 6d7s2
Trạng thái ôxy hóa0, 1, 2, 3, 4, 5, 6