Bi
Bitmut

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử83
Nhóm tuần hoànVA
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng208.9804
Tên LatinhBisemutum
Cấu hình electron[Hg]6p3
Trạng thái ôxy hóa-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5