Co
Coban

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử27
Nhóm tuần hoànVIIIB
Chu kỳ tuần hoàn4
Khối lượng58.933193
Tên LatinhCobaltum
Cấu hình electron[Ar]3d7 4s2
Trạng thái ôxy hóa-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5