Bh
Bohri

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử107
Nhóm tuần hoànVIIB
Chu kỳ tuần hoàn7
Khối lượng272
Tên LatinhBohrium
Cấu hình electron[Rn]5f14 6d5 7s2
Trạng thái ôxy hóa0, 3, 4, 5, 7