H
Hiđrô

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử1
Nhóm tuần hoànIA
Chu kỳ tuần hoàn1
Khối lượng1.00794
Tên LatinhHydrogenium
Cấu hình electron1s
Trạng thái ôxy hóa-1, 0, 1