Fe
Sắt

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử26
Nhóm tuần hoànVIIIB
Chu kỳ tuần hoàn4
Khối lượng55.845
Tên LatinhFerrum
Cấu hình electron[Ar]3d6 4s2
Trạng thái ôxy hóa-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7