Zn
Kẽm

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử30
Nhóm tuần hoànIIB
Chu kỳ tuần hoàn4
Khối lượng65.38
Tên LatinhZincum
Cấu hình electron[Ar]3d10 4s2
Trạng thái ôxy hóa-2, 0, 1, 2